Johan Castricum


CASTRICUM, Johan C.H. O.F.M., født 14. mai 1915 i Haarlem (Nederland), presteviet 15. mars 1942 i Weert (Nederland)

16. mai 1946 - 1. oktober 1947:
rektor (kapellan) for St. Elisabethsøstrene
1. oktober 1947 - 8. oktober 1950:
Sogneprest for St. Josephs menighet i Haugesund
8. oktober 1950 - 1. september 1955:
Sogneprest for St. Ansgars menighet i Kristiansand
1. september 1955 - 29. august 1971:
Sogneprest for St. Hallvards menighet i Oslo. Forestod byggingen av den nye kirken, som ble innviet på Enerhaugen i 1966.
29. august 1971 - 4. mai 1975:
Sogneprest for St. Peters menighet i Halden
1. september 1980 - 12. august 1999:
Generalvikar i Oslo katolske bispedømme
13. august 1999:
Reist til Nederland.

Døde 21. desember 1999 i Weert i Nederland.

av Webmaster publisert 01.12.2006, sist endret 01.12.2006 - 12:03