Judy Guneriussen

Judy GuneriussenE-post Judy(dot)Guneriussen(at)katolsk(dot)no

GUNERIUSSEN, Judy, født den 29. september 1949 på Filippinene. Kom til Norge i 1974 og har jobbet som værelsespike, rengjøringsassistent, sekretær og til slutt lærer på St. Sunniva skole i 24 år. Utdannet programmerer, og har pedagogisk utdannelse fra lærerhøyskolen i Oslo. Hun har sittet i en årrekke i menighetsrådet i St. Magnus menighet på Lillestrøm og vært aktiv i mange sider av menighetens liv som frivillig.

Hun er bosatt i Lørenskog. Gift, 4 barn, 8 barnebarn.

1. september 2011 – 1. august 2013
Menighetssekretær St. Magnus menighet, Lillestrøm
1. august 2013 –
Katekesekoordinator (20 % stilling) St. Magnus menighet

Ekstraordinær kommunionsutdeler i menigheten (gjenutnevnt 26. januar 2016)

Privat: Telefon 46 89 38 49 (mobil)

av Mats Tande publisert 16.08.2011, sist endret 09.06.2016 - 17:27