Jardar Maatje

Jardar MaatjeMAATJE, Jardar Johannes, født 1. februar 1978. Oppvokst på Hvaler utenfor Fredrikstad og har vært aktiv i St. Birgitta menighet gjennom ministrantarbeid og ungdomsarbeid. Sivilingeniør i teknisk kybernetikk ved NTNU i Trondheim i 2003.

Har gjennom Norges Unge Katolikker (NUK) vært aktiv i barne- og ungdomsarbeid og har vært både leder og leirsjef på mange leirer. Har som leder av Distrikt Oslo sittet i landsstyret for NUK.

Mai 2005 – august 2008
Leder for Distrikt Oslo, NUK
Oktober 2007 – September 2010
Representant for NUK i Pastoralrådet for Oslo katolske bispedømme
Mars 2007 – våren 2009
Medlem i arbeidsgruppen for "Pastoralplan for barne- og ungdomsarbeidet i OKB"
27. september 2008 – gjenvalgt 13. september 200915. oktober 2010
Leder i NUK
av Webmaster publisert 15.09.2010, sist endret 25.10.2018 - 15:01