Kristine Dingstad

Foto: Melita Spanic, 1. september 2009 E-post Kristine(dot)Dingstad(at)katolsk(dot)no

DINGSTAD, Kristine, født 14. mai 1973 i Bergen.

1. februar 2001 17. september 2006
Redaksjonssekretær i Broen
22. april 2002 31. august 2004
Medarbeider i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme. Fast ansatt fra februar 2003, fungerende daglig leder 1. september31. desember 2002
15. august 2003 1. desember 2003
Fungerende daglig leder i Informasjonstjenesten
1. januar 2004 31. august 2004
Redaktør av www.katolsk.no
1. januar 2005 oktober 2006
Redaktør for Credimus - et katolsk blad for unge voksne utgitt av Norges Unge Katolikker (NUK)
1. januar 2005 juli 2008
Medlem av NUKs arbeidsgruppe for ny sangbok
1. mai 2006 1. august 2006
Fungerende daglig leder i Informasjonstjenesten
1. februar 2006 15. januar 2008
Medarbeider i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme, som nettredaktør for bispedømmets hjemmesider (www.katolsk.no)
1. november 2006 20. august 2009
Redaktør av Broen
1. desember 2007
Medlem av Oslo katolske bispedømmes IT-utvalg
15. januar 2008 15. august 2008
Fungerende daglig leder i Informasjonstjenesten
1. mars 2008
Leder for styret i St. Olav katolske bokhandel
15. august 2008 – 1. oktober 2015
Informasjonsleder i Oslo katolske bispedømme
1. juli 2009
Forlagssjef i St. Olav Forlag
1. desember 2009 – 1. oktober 2015
Daglig leder for Oslo katolske bispedømmes avdeling for media, informasjon og publikasjon

Telefon 23 21 95 00/37 (kontor)

av Webmaster publisert 29.05.2010, sist endret 30.09.2015 - 21:32