Kathrine Øvrevold Låver

E-postKathrine(dot)Laver(at)katolsk(dot)no

ØVREVOLD LÅVER, Kathrine

15. august 2016 – 15. juli 2017 – 15. juli 2018
Koordinator i Oslo katolske bispedømmes kommunikasjonsavdeling 
15. juli 2018 –
Medarbeider i Oslo katolske bispedømmes kommunikasjonsavdeling (50% stilling)
Administrasjonskonsulent ved biskopens kontor (50% stilling)

Telefon:Telefon23 219 562 (kommunikasjonsavdelingen), 23 219 509 (kanselliet), 483 41 176 (mobil)

av Mats Tande publisert 26.08.2016, sist endret 20.08.2018 - 10:24