Kjell Ivar Maudal

Kjell Ivar Maudal E-post Kjell(dot)Maudal(at)katolsk(dot)no

MAUDAL, Kjell Ivar, født 20. september 1942.

Har 40 års erfaring innen sikkerhet, forvaltning og administrasjon i Forsvaret. Hans siste 7 år i Forsvaret var i Feltprestkorpset sentralt (på Akershus Festning) som stabsoffiser ADM og avdelingssjef ved Plan- og forvaltningsavdelingen, med ansvar for administrasjonen av alle feltprester i Forsvaret.

Han har ellers gjort tjeneste i Brigaden i Nord-Norge, H.M. Kongens Garde, Forsvarets overkommando, Feltprestkorpset samt FN-tjeneste i Libanon i 2 1/2 år. Restaurerte 3 kirkebygg i Libanon og fikk i denne forbindelse den pavelige utmerkelse Benemerenti. Er også ridder av den Islandske Falkeorden, har Forsvarsmedaljen med 3 stjerner, The Nobel Peace Prize 1988 medalje og er Ridderkommandør i St. Lazarus orden, der han også har vært Kansler.

2. september 2002 – 2010
Assisterende kansellist (fra 15. april 2007: kansellist) i Oslo katolske bispedømme.
2010 – 20. september 2012
Økonomikonsulent i Oslo katolske bispedømme
21. september 2012 – 1. februar 2015
Menighetssekretær og kirkelig assistent i St. Laurentius menighet i Drammen
22. juni 2013
Tatt opp som Ridder i Ordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem

Privat:Telefon 932 54 703 (mobil)

av Webmaster publisert 23.11.2010, sist endret 19.02.2019 - 12:19