Kjell Arild Pollestad

Kjell Arild Pollestad

POLLESTAD, Kjell Arild, født i Hå på Jæren 27. mai 1949. Tidligere dominikaner og prest.

Etter examen artium arbeidet han som lærervikar i realskolen og ungdomsskolen. Studerte russisk ved universitetet i Oslo 1971-1972, deretter teologi samme sted. Cand. theol. 1977.

Konverterte i 1975 til Den katolske kirke, og trådte samme år inn i dominikanerordenen. Lisensiat i katolsk teologi, Institut Catholique de Toulouse, 1979. Studier i gammelorientalske språk (syrisk og koptisk), Pontificium Institutum Biblicum, Roma, 1979-1981.

12. april 1980
Presteviet i Oslo av biskop John Willem Gran O.C.S.O. av Oslo.
1981 – 1988
Tilknyttet og bosatt i St. Dominikus, Oslo
1981 – 1988
Leder for Katolsk Informasjonstjeneste
1985 – 1990
Medarbeider ved utgivelsen av Katolsk Bønnebok
1988 – 1996
Sogneprest i Tønsberg
1991 – 2000
Komiteformann og redaktør for Katolsk Salmebok
1997 – 2000
Bosatt i Tønsberg
2000 – høsten 2005
Tilknyttet og bosatt i St. Dominikus, Oslo
Høsten 2005
Tilknyttet dominikanernes kloster St. Jacques i Paris. Fra 2010 med status «extra conventum».

Laisert, forlot prestegjerningen oktober 2018.


Skjønn- og faglitterær produksjon: (flere årstall bak tittelen innebærer nyutgivelser)
Lofottorsk på nonnebord, 1984, 1990
Min Islandsferd, 1986, 1994
Skål for Norge, 1987, 1990
17. mai i Samarkand, 1988, 1995
Paven i Rom, 1989
Veien til Rom: Hvordan jeg ble katolikk, 1990, 1993, 1999
Maten er halve føda, 1991, 1995, 1999
Humørpiller: Muntre epistler i utvalg, 1992
Pater Hilarion, 1993, 1995
Parabol: Dagbok 1994-1996, 1996
Therese: En kjærlighetshistorie fra virkeligheten, 1997
Veier overalt: Dagbok 1996-1998, 1998
Livet er bedre enn sitt rykte, 1999
Middagshøyde: Dagbok 1998-2000, 2000
Gleden er gratis: Pollestads beste (Antologi for Den norske bokklubben), 2002
Mestermøte, Mat mellom himmel og hav, 2003
Samtaler med Horats. Dagbok 2000-2004. 2004
Tre muntre herre i Roma (med Jan E. Hansen og Thomas Thiis-Evensen) 2005
Bernadette. Piken som så Jomfru Maria. 2005
Kielland privat. Et brevportrett tegnet av ham selv. 2006
Peters svar. Kristendom for dannede hedninger og lunkne kristne. 2007
Anklaget. Dagbok 2008 – 2011. 2011

Eneboerliv. Dagbok 2011-2014. 2014

Oversettelser:
Johannes Paul II: Gå ut og forkynn det glade budskap. Pavens taler og prekener under Norgesbesøket, 1989
Jean-Yves Leloup: Ord fra Athos, 1994
Kirkeliv i nord før Svartedauden: Biskop Laurentius' saga, 2001
Fioretti. En blomsterkrans om Frans av Assisi og hans første brødre. 2005

Anton Tsjekhov 1860-2010. En jubileumsbok. Utvalgte tekster, 2010
Snorre: Norske kongesagaer, 2012
Homer: Sangen om Odyssevs (Odysseen), 2013
Grettes saga, 2014
Petronius: Satyricon, 2014
Bibelen i kortversjon, 2016
Homer: Sangen om Troja (Iliaden), 2018

Gjendiktninger:
Konstantinos P. Kavafis: Siden jeg ikke kan tale om min kjærlighet, 2002
Utmerkelser:
Cappelen-prisen 1990
Medlem av Det Norske Akademi for sprog og litteratur
av Webmaster publisert 18.03.2009, sist endret 07.03.2019 - 12:03