Kristine Gran Martinsen

Kristine Gran MartinsenMARTINSEN, Kristine Gran, født 21. januar 1989 i Oslo.

Bachelor og master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Ett semester på Université Paris Dauphine våren 2010.

2004 – 2006
Leder for SOUL (St. Olav Ungdomslag)
2006 – 2008
Redaktør for Norges Unge Katolikkers (NUK) medlemsblad Arken
2008 –
Fungerende redaktør for NUKs blad Q
2009 –
Redaktør for Q
2005 – 2009
Medlem av valgkomitéen i NUK
2011 – 2014
Medlem av Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid
2003 – 2006
Representant og leder for Ungdomsrådet i Bydel Sogn og Bydel Nordre Aker
2004 –
Representant for Norge på Camp Rising Sun
2009 –
Leder av Camp Rising Sun Norway
11. september 2011 – gjenvalgt september 2012 – 9. september 2013
Leder i Norges Unge Katolikker
1. august 2014 – 1. juli 2015
Katekesekoordinator i St. Johannes menighet, Oslo (vikariat)
15.  september 2014 – 13. januar 2015
Prosjektsekretær i Caritas Norge (vikariat
av Mats Tande publisert 12.09.2011, sist endret 25.10.2018 - 15:03