Liv Hegna

Liv Hegna E-post L.Hegna(at)online(dot)no

HEGNA, Liv Marie

Varamedlem i styret for St. Eystein presteseminar.

Leder menighetsrådet, St Olav domkirkemenighet og menighetsrådets representant i PRO.

 

av Webmaster publisert 14.07.2009, sist endret 30.07.2019 - 14:30