Marit Brinkmann

Marit Brinkmann E-post Marit(at)StJoseph(dot)no

BRINKMANN, Marit CSJ, født 1942 i Molbergen, Tyskland. Trådte inn hos St. Josephsøstrene, den norske ordensprovins, i 1964. Avla de evige løfter i 1971. Har en 4 års teologisk/religionspedagogisk utdannelse fra Katholische Hochschule Paderborn, Tyskland.

Var pastoralassistent i St. Hallvard menighet, Oslo (1974-1995) med to års avbrekk, hvor hun tok utdanning som åndelig veileder på Jesuittskolen i Boston/Cambridge, USA. Har i mange år hatt ansvar for grunnutdanningen av nye medlemmer hos St. Josephsøstrene.

9. juni 2003 – gjenvalgt 12. april 20066. april 2009
Provinsial for St. Josephsøstrene
13. mars 2007
Medlem av styret for St. Eystein presteseminar
6. april 200914. juli 2012
Provinsrådssøster for St. Josephsøstrene
3. april 2012 – gjenvalgt 21. juni 2016
Provinsial for St. Josephsøstrene
13. oktober 2012 – 30. april 2016
Leder for Søsterrådet
13. oktober 2018
Medlem av Søsterrådets Arbeidsutvalg

Privat: Adresse Joseph-huset, Gladsvei 23, 0489 Oslo Telefon 23 40 09 22

av Webmaster publisert 07.04.2009, sist endret 13.12.2018 - 13:13