Mary Doyle

Mary Doyle

DOYLE, Mary (Oleveia Bernedette Mary) S.F.X, født i Irland 21. april 1937. I 1958 trådte hun inn hos Franciskus Xaverius-søstrene i Bergen. Der avla hun sine klosterløfter i 1961. I perioden 1966–1969 studerte hun sykepleie hos St. Josefsøstrene ved Vor Frue Hospital i Oslo. I 1977–1978 tok hun administrasjonslinjen ved Sykepleiehøyskolen. Hun var mangeårig drivkraft i St. Franciskussøstrenes retrettsenter på Voss.

23. oktober 2001 – gjenvalgt 30. oktober 2007 – forlenget 11. juni 2012; 11.juni 2016 – 2. juni 2024
Generalforstanderinne for St. Franciskus Xaverius Kongregasjon i Norge
16. juli 2011
50-års professjubileum

Døde i Bergen 2. juni 2024, 87 år gammel, etter lang tids sykdom.

Les biskop Bernt Eidsvigs minneord i requiemmessen 11. juni, og Kai Flatekvåls minneord.

av Webmaster publisert 01.11.2007, sist endret 21.06.2024 - 15:48