Maria Junttila Sammut

 Maria Junttila Sammut

SAMMUT, Maria J.

Master i teologi og doktorgradsstipendiat ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo, med avhandling om The Theology of Tradition of Joseph Ratzinger: A Historical and Systematic Analysis.

Fra 1. januar 2011 i en 20% stilling som prosjektkonsulent i Oslo katolske bispedømme. Med denne ettårige prosjektstillingen ledet hun arbeidet med å lage en pastoralplan for bispedømmet.

Medlem av Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid 1. mars 2011–2014. Sekretær for bispedømmets pastoralråd høsten 2013–høsten 2016.

1. februar 201331. mars 2017
Leder for pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme
av Mats Tande publisert 05.03.2011, sist endret 29.10.2018 - 21:29