Martin Bao Anh Vo

Foto: Mats Tande 2019-09-16

VO, Martin Bao Anh, født 21. juli 1995 i Oslo.

Bakgrunn som kateket tilknyttet Det vietnamesiske pastoralsenter i perioden 2010–2013. Aktiv i det lokale ungdomsarbeidet i Oslo, også som leder for flere barne- og ungdomsgrupper. Medlem av Norges Unge Katolikkers hovedstyre 2018–2019, samt aktiv i både kor og i ministrantarbeid.

Arbeidserfaring fra St. Sunniva skole 2018–2019.

1. september 2019 – 10. august 2020
Katekesekoordinator i St. Olav domkirkemenighet, Oslo

 

av Mats Tande publisert 13.09.2019, sist endret 28.08.2020 - 14:08