Oddvar Moi

Oddvar Moi har et eget nettsted og en egen blogg

Oddvar Moi (foto: Mats Tande 2012-01-30) E-post Oddvar(dot)Moi(at)katolsk(dot)no

MOI, Oddvar, født 1955 i Time kommune på Jæren (bispedømmet Oslo).

Er cand. theol. fra Menighetsfakultetet i 1982 og var prest i feltprestkorpset og i Den Evangelisk Lutherske Frikirke i tilsammen åtte år. 

Han har også følgende tilleggs-/videreutdannelse: Universitetet i Oslo; språkvitenskap med fonetikk grunnfag 1978, hebraisk mellomfag 1979, filosofi grunnfag 1984; Kristiansand lærerhøyskole; pedagogisk seminar 1993, Agder Distriktshøyskole; årsenhet i engelsk 1994, Universitetet i Bergen; nordisk grunnfag 1995.

I 1994 konverterte han til Den katolske kirke mens han bodde i Arendal. Siden flyttet han til Bergen og jobbet flere år som lærer på St. Paul skole.

Skoleåret 1997-98 studerte han ved Allen Hall presteseminar i London. Etter prestevielsen i januar 2000 arbeidet han både som lærer og skoleprest ved St. Paul skole og kapellan i St. Paul menighet, frem til 1. august 2006.

Diakonviet 8. september 1999 på Mariaholm Skolesenter, i Mariamenigheten (Askim), Østfold. Presteviet 8. januar 2000 i St. Paul kirke, Bergen, av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo.

8. januar 2000 – 1. august 2006
Kapellan i St. Paul menighet, Bergen
1. februar 2006 – 15. juli 2006
Permisjon for å studere økumeniske temaer ved Angelicum i Roma
1. august 2006 – 1. august 2009
Kapellan i St. Svithun menighet, Stavanger
8. oktober 2007 – 7. oktober 2010
Varamedlem av pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
14. februar 2008
Funnet skikket til å feire liturgien i den ekstraordinære form
1. august 2009 – 1. juni 2016
Kapellan i St. Hallvard menighet, Oslo
1. november 2015 – 29. februar 2016
Studiepermisjon
1. juni 2016 – 15. juni 2020
Sekretær i Norsk katolsk bisperåds liturgiske kommisjon
1. juni 2016 –
Sykehusprest i Oslo
15. juni 2020 –
Stiftskapellan i Oslo katolske bispedømme
16. november 2020
Leder av Kateketisk senter i Oslo katolske bispedømme
29. november 2020 –
Biskoppelig vikar for det kateketiske arbeide i Oslo katolske bispedømme
Medlem av Presterådet og Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme

Privat: adresse.gif Arnljot Gellines vei 37 A, 0657 OsloTelefon 958 83 336 (mobil), 23 21 95 45 (kontor)

av Webmaster publisert 15.10.2010, sist endret 26.06.2023 - 11:36