Pham Cong Thuan

Pham Cong Thuan

PHAM Cong Thuan. Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med utveksling til KU Leuven. Spesialisering i internasjonale forhandlinger.

Har i en lang periode sittet i Norges Unge Katolikkers (NUK) landsstyre som leder for distrikt Vest. Tidligere aktiv i ministrantarbeidet i St. Paul menighet i Bergen, og var en av pådriverne for å starte og arrangere Ministrant-NM.

1999 – 2003
Medlem i menighetsrådet i St. Paul menighet, Bergen
2002
Norges representant i Den Internasjonale Liturgigruppen for Verdensungdomsdagene, sammen med Pål Bratbak
25. oktober 2003 – 30. oktober 2005
Fast medlem av arbeidsutvalget i pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
23. november 200311. september 2005
Leder for Norges Unge Katolikker
1. desember 2003 – 2007
Medlem i NUKs Økonomiske utvalg
1. januar 2005 – 31. desember 2005
Representant for NUK i fordelingstuvalget til Idébanken i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
29. august 2005 – 10. mai 2006
Organisasjonskonsulent i Norges Unge Katolikker (vikariat)
2005 – 2009
Fast medlem i styret til Menneskeverd
1. mars 2008 
Medlem av styret for St. Olav katolske bokhandel
1. august 2008 – 31. juli 2009
Oslo katolske bispedømmes representant i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
23. april 2009 – 26. april 2012
1. varamedlem til styret i Kristen-Norges Innkjøpsfelleskap (KNIF)
5. februar 2010 
Medlem av finansrådet i Trondheim stift
1. oktober 2015
Medlem av ledergruppen i Oslo katolske bispedømme
1. juni 2007 – beskikket 1. januar 2008 – 31. desember 2017
Økonom i Oslo katolske bispedømme

 

av Webmaster publisert 29.05.2010, sist endret 14.03.2018 - 14:51