Romina C. Bautista

Romina C. Bautista Sr. Romina C. Bautista O.P, født 20. november 1958, fra City of San Fernando, Pampanga, Filippinene. Trådte inn i dominikanerinnekongregasjonen Our Lady of Remedies 11. juli 1984. Avla første løfter 11. juli 1987 og evige løfter 18. januar 1992.

Utdannelse: Bachelor of Arts in Commerce-Accounting ved East Central College, studier i religion og teologi ved Institute of Religious Life-Manila, Master in Business Administration ved University of the Assumption-San Fernando, Pampanga.

Hun har vært økonom ved ulike katolske skoler eid av erkebispedømmet San Fernando, Pampanga, sekretær ved erkebiskopens kontor og økonom ved University of the Assumption.

Hun har virket i Myanmar, undervist i engelsk, vært ansvarlig for formasjon av junioratssøstre og arbeidet pastoralt i tre år i Taiwan. Hennes siste oppgave før hun kom til Norge, var å være økonom for kongregasjonen.

Tilhørte Mariaklosteret i Bodø 1. juli 2011-våren 2012.

 

av Mats Tande publisert 16.08.2011, sist endret 03.05.2012 - 14:59