Svein Kvamsdal

E-postSvein(dot)Kvamsdal(at)katolsk(dot)no

KVAMSDAL, Svein Eidsvik, født 20. april 1949 i Bergen.

Ordinert prest i Den norske kirke 1977. Feltprest 1977, deretter sogneprest i Jølster (1978), Ullensvang (1985) og Volda (1991), pensjonert 2016.

Gift, fire sønner. Tatt opp i Den katolske kirkes fulle fellesskap 2017.

Prestestudent for Trondheim stift.

28. juli 2020 – 
Mottok kandidatur i Trondheim, av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo.
29. juli 2020 –
Innsatt som lektor  i Trondheim, av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo.
av Mats Tande publisert 30.07.2020, sist endret 30.07.2020 - 15:38