Sr. M. Teresa Hosanna av Jesusbarnet

Sr. M. Teresa Hosanna av Jesusbarnet

Sr. M. Teresa Hosanna av Jesusbarnet (Anna Bialkowska) O.C.D., født i Warszawa i 1964, utdannet innen medisin. Trådte inn i Karmel på Island, men kom til Norge med gruppen som grunnla Karmel i Tromsø i september 1990. De første løftene avla hun i 1991 og de høytidelige løftene den 12. juni 1994.

Hun var priorinne av Karmel "Totus Tuus" i perioden 10. februar 2006 - 14. februar 2009. Hun har også tjent kommuniteten som underpriorinne og novisemesterinne.

Adresse  Holtveien 38A, 9012 Tromsø Telefon  77 69 10 80 Telefax  77 69 10 81

av Webmaster publisert 21.02.2009, sist endret 29.02.2012 - 15:50