Torvild Oftestad

OFTESTAD, Torvild, født 5. mars 1968 i Porsgrunn, Norge. Oppvokst i Vestby. Opptatt i Den katolske kirke 1998. Cand. theol fra Universitetet i Oslo, 1997; Norplusstipend til Universitetet i Lund, Sverige, 1994, for studier i patristikk. Musikk grunnfag fra Indremisjonsselskapets bibelskole, Oslo, 1990.

Teamlærer, senere klasseforstander ved Sagene folkeskole 1998–1999.

Gift med Eivor og har barna Victoria (f. 1999), Birgitta (f. 2002), Ingeborg Maria (f. 2003) og Theodor Benedikt (f. 2005).

1. januar 2000 – 31. desember 2006
Ansatt ved det kateketiske senter (senere: Pastoralavdelingen) i Oslo katolske bispedømme
1. januar 2007 – 31. august 2014
Leder av det kateketiske senter i Oslo katolske bispedømme
1. mars 2011
Medlem av Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid
1. september 2014 – 1. september 2015
Medarbeider ved Oslo katolske bispedømmes skolerådkontor (50% stilling)
av Webmaster publisert 14.02.2006, sist endret 19.01.2016 - 15:34