Thao Phuong Huynček

Thao Phuong HuynhHUYNČEK, Thao Phuong, født 15. mai 1992.

Tidligere engasjert i det vietnamesiske arbeidet rundt Vietnamesisk Pastoralsenter, aktiv i St. Olav ungdomslag (SOUL) i Oslo og i menighetskatekesen. 

Høsten 2010 – høsten 2012
Barne- og ungdomskonsulent i St. Olav domkirkemenighet i Oslo (10% stilling)
Høsten 2012 – høsten 2017
Katekesekoordinator i St. Olav domkirkemenighet i Oslo (40% stilling), i permisjon fra juli 2016
av Webmaster publisert 16.09.2010, sist endret 25.10.2018 - 15:02