Pave Benedikt II død

8. mai 685

Minnedag: 8. mai

Pave Benedikt II død

av Webmaster publisert 19.01.2022, sist endret 28.11.2015 - 02:49