Pave Benedikt V død

23. juni 964

Minnedag: 23. juni

Pave Benedikt V død

av Webmaster publisert 21.01.2022, sist endret 28.11.2015 - 02:53