Pave Benedikt XIV død

3. mai 1758

Minnedag: 3. mai

Pave Benedikt XIV død

av Webmaster publisert 16.01.2022, sist endret 28.11.2015 - 02:49