Pave Benedikt XV død

22. januar 1922

Minnedag: 22. januar

Pave Benedikt XV død

av Webmaster publisert 18.01.2022, sist endret 28.11.2015 - 02:53