Pave Damasus I død

11. desember 384

Minnedag: 11. desember

Pave Damasus I død

av Webmaster publisert 17.01.2022, sist endret 28.11.2015 - 02:49