Pave Donus død

11. april 678

Minnedag: 11. april

Pave Donus død

av Webmaster publisert 29.01.2022, sist endret 28.11.2015 - 02:49