Pave Eugenius I død

2. juni 657

Minnedag: 2. juni

Pave Eugenius I død

av Webmaster publisert 22.05.2022, sist endret 28.11.2015 - 02:49