Pave Gregor VI død

20. desember 1046

Minnedag: 20. desember

Pave Gregor VI død

av Webmaster publisert 18.01.2022, sist endret 28.11.2015 - 02:53