Pave Gregor XV død

8. juli 1623

Minnedag: 8. juli

Pave Gregor XV død

av Webmaster publisert 23.01.2022, sist endret 28.11.2015 - 02:49