Pave Innocent I død

12. mars 417

Minnedag: 12. mars

Pave Innocent I død

av Webmaster publisert 21.05.2022, sist endret 28.11.2015 - 02:49