Pave Klemens X død

22. juli 1676

Minnedag: 22. juli

Pave Klemens X død

av Webmaster publisert 26.01.2022, sist endret 28.11.2015 - 02:53