Pave Konon død

22. september 687

Minnedag: 22. september

Pave Konon død

av Webmaster publisert 29.01.2022, sist endret 28.11.2015 - 02:53