Pave Siricius død

26. november 399

Minnedag: 26. november

Pave Siricius død

av Webmaster publisert 22.01.2022, sist endret 28.11.2015 - 02:53