Pave Sylvester II død

12. mai 1003

Minnedag: 12. mai

Pave Sylvester II død

av Webmaster publisert 23.01.2022, sist endret 28.11.2015 - 02:49