Pave Zosimus død

26. desember 418

Minnedag: 26. desember

Pave Zosimus død

av Webmaster publisert 28.01.2022, sist endret 28.11.2015 - 02:53