AGUSTONI Gilberto (1922–2017)

Kardinalprest. Tidligere prefekt for Den apostoliske signatur (1994–1998).

Født: Gilberto Agustoni var en italienskspråklig sveitser og ble født onsdag den 26. juli 1922 i Schaffhausen (Sciaffusa) i bispedømmet Basel. Hans far var statstjenestemann fra Ticino (Tessin), men flyttet til det østlige Sveits av yrkesmessige årsaker. Moren var derimot fra en landsby ved bredden av Bodensjøen. Familien var dypt religiøse, og av hans fire brødre ble to også prester, mens de to andre er døde. Han hadde en søster, som bor i Sveits.

Han fikk sin obligatoriske utdannelse i hjembyen. Han ønsket å bli prest og dro derfor til bispedømmets seminar i Lugano, hvor faren ville at han skulle gå i fotsporene til broren Luigi, som hadde begynt på dette seminaret noen år tidligere. Deretter fortsatte han studiene i Roma, først et år på Universitetet Santo Tommaso i Roma, hvor han tok en akademisk grad i filosofi. Men dette var under Annen verdenskrig, så biskop Angelo Jelmini av Lugano ville at han skulle fortsette studiene ved universitetet i Fribourg i Sveits, hvor han tok en grad i teologi.

Prest: Han ble presteviet den 20. april 1946 i katedralen i Lugano, 23 år gammel. Mellom 1946 og 1950 var han assisterende kapellan for bispedømmets Katolske Aksjon og utførte pastoralt arbeid for studenter ved flere sveitsiske universiteter og for den katolske speiderorganisasjonen. I 1950 ba kardinal Ottaviani, assessor for Kongregasjonen av Det hellige Officium, biskopen av Lugano om å få den unge presten Agustoni, som han hadde møtt ved flere anledninger. Biskopen ga til slutt etter og Agustoni begynte å arbeide i Den hellige Stols tjeneste den 1. juli 1950. Kardinal Ottaviani fikk pavens særskilte tillatelse til at Agustoni (som var under 30 år) fikk behandle saker av en særlig delikat natur.

Deretter fortsatte han studiene ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, hvor han tok lisensiatgraden i kirkerett. Deretter ble han kontorsjef og kommissær i Kongregasjonen for Sakramentsdisiplinen, hvor han arbeidet med ekteskapssaker. Like etter Andre Vatikankonsil ble han utnevnt til konsultor i Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. I denne kapasitet var han et bindeledd mellom disse to organene som var dypest involvert i den vanskelige og historiske oppgaven med å gjennomføre den postkonsiliære liturgiske fornyelsen.

Han ble deretter utnevnt til konsultor i Rituskongregasjonen, som var etablert av pave Paul VI (1963-78). Han ble utnevnt til monsignore den 6. januar 1956 (gjenutnevnt den 3. november 1958). Han ble pavelig æresprelat (en høyere monsignore-grad) den 23. mai 1964. Den 5. mai 1970 ble han utnevnt til auditor (dommer) i Den romerske Rota.

Biskop: Han ble den 18. desember 1986 utnevnt til titularerkebiskop av Caprulae og sekretær for Kleruskongregasjonen. Han ble konsekrert den 6. januar 1987 i Vatikanet av pave Johannes Paul II. Han deltok på den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990. Samtidig arbeidet kommisjonen som forberedte den nye katekismen under ledelse av kardinal Joseph Ratzinger (senere pave Benedikt XVI). Der var også kardinalprefekten for Kleruskongregasjonen medlem, og som kongregasjonens sekretær koordinerte biskop Agustoni dens arbeid med katekismen.

I mai 1991 ble han utnevnt til medlem av Det øverste tribunal i Den apostoliske signatur, samtidig som han fortsatte som sekretær for Kleruskongregasjonen. Den 2. april 1992 ble han utnevnt til pro-prefekt for Den apostoliske signatur etter kardinal Achille Silvestrini, som hadde blitt utnevnt til prefekt for Kongregasjonen for østkirkene. Han ble også utnevnt til pro-president for Appellretten i Vatikanet. Han deltok på bispesynoden for Afrika våren 1994 og den niende ordinære bispesynoden høsten 1994.

Kardinal: Han ble den 26. november 1994 kreert til kardinaldiakon av Ss. Urbano e Lorenzo a Porta Prima av pave Johannes Paul II og utnevnt til prefekt for Den apostoliske signatur. Han ble medlem av Bispekongregasjonen og Kongregasjonen for katolsk utdannelse og Det pavelige rådet for fortolkning av lovtekster. Han var pavelig spesiallegat til feiringen av 300-årsjubileet for det mirakuløse bildet av Jomfru Maria i katedralen i Györ i Ungarn våren 1997. Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997.

Han gikk av som prefekt for Den apostoliske signatur den 5. oktober 1998, 76 år gammel. Den 24. februar 2005 ble han «forfremmet» til kardinalprest. Han nådde aldersgrensen på åtti år den 26. juli 2002 og mistet dermed retten til å delta i neste pavevalg. Som tidligere høyre hånd for kardinal Alfredo Ottaviani tilhørte han den konservative delen av kurien.

Død: Han døde den 13. januar 2017, 94 år gammel.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden - Sist oppdatert: 14. januar 2017

av Webmaster publisert 28.02.2005, sist endret 15.01.2017 - 11:08