ANTONETTI Lorenzo (1922-2013)

Kardinalprest. Den romerske kurien, tidligere president for Administrasjonen av Den Apostoliske Stols patrimonium (1995–1998).

Født: Lorenzo Antonetti ble født mandag den 31. juli 1922 i Romagnano Sesia i bispedømmet Novara i Italia. Han fikk sin utdannelse ved seminaret i Novara og ved Almo Collegio Capranica i Roma. Han studerte ved Det pavelige universitetet St. Thomas Aquinas i Roma, hvor han tok lisensiatgraden i teologi, og ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, hvor han tok doktorgrad i kirkerett.

Prest: Han ble presteviet den 26. mai 1945 i Novara, bare 22 år gammel, og han utførte pastoralt arbeid i bispedømmet Novara i 1946. Deretter studerte han videre i Roma mellom 1947 og 1951, til slutt på Det pavelige kirkeakademiet - Vatikanets diplomatskole. Han begynte i Statssekretariatet i Vatikanet i 1951 og var attaché og senere sekretær i nuntiaturet i Libanon (1952–1955). Han ble utnevnt til monsignore den 28. juli 1952. Han var sekretær i nuntiaturet i Venezuela (1956–1959) og arbeidet i Statssekretariatets første seksjon for ekstraordinære anliggender i Vatikanet mellom 1959 og 1963. Han var deretter nuntiaturråd i nuntiaturet i Frankrike (1963–1967). Han ble den 18. august 1964 utnevnt til husprelat – en høyere monsignore-grad. Han var delegasjonsråd i den apostoliske delegasjon i USA i 1968.

Biskop: Han ble den 23. februar 1968 utnevnt til titularerkebiskop av Roselle og den 24. februar til nuntius i Honduras og Nicaragua av pave Paul VI (1963–1978). Han ble konsekrert den 12. mai 1968 i Romagnano Sesia av kardinalstatssekretær Amleto Giovanni Cicognani. Han ble utnevnt til pro-nuntius i Zaïre den 29. juni 1973. Den 15. juni 1977 ble han utnevnt til sekretær i for Administrasjonen av Den Apostoliske Stols patrimonium. Han ble utnevnt til nuntius i Frankrike den 23. september 1988. Den 24. juni 1995 ble han utnevnt til pro-president for Administrasjonen av Den Apostoliske Stols patrimonium. Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997.

Kardinal: Han ble den 21. februar 1998 kreert til kardinaldiakon av Sant' Agnese in Agone av pave Johannes Paul II. Den 23. februar 1998 ble han utnevnt til president for Administrasjonen av Den Apostoliske Stols patrimonium. Han ble medlem av Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide) og Prefekturet for Den hellige Stols økonomiske anliggender. Han var pavelig spesiallegat til avslutningen av feiringen av 900-årsjubileet for klosteret Notre-Dame de Cîteaux i Frankrike høsten 1998.

Han gikk av som president for Administrasjonen av Den Apostoliske Stols patrimonium den 5. november 1998, og samme dag ble han utnevnt til pavelig delegat til patriarkbasilikaen San Francesco i Assisi. Han nådde aldersgrensen på 80 år den 31. juli 2002 og mistet dermed retten til å delta i et pavevalg. Han ble "forfremmet" til kardinalprest den 1. mars 2008, men beholdt sin titularkirke, som midlertidig (pro hac vite) ble "oppgradert" til et sete for en kardinalprest.

Død: Han døde den 10. april 2013 i Novara i Nord-Italia, nitti år gammel.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 2008-03-05 10:33

av Webmaster publisert 05.03.2008, sist endret 11.04.2013 - 00:41