ARBORELIUS Anders, O.C.D. (1949– )

ARBORELIUS Anders Biskopens våpen Kardinalprest. Biskop av Stockholm i Sverige (1998– ).

Født: Anders Arborelius ble født den 24. september 1949 i Sorengo i distriktet Lugano i kantonen Ticino i Sveits. Han ble døpt som lutheraner og var sønn av arkitekten Lars Rudolf Christian Arborelius (1910-88) og hans andre hustru Brita Unander (1915-2003). Foreldrene var gift fra 1949 til 1952, da de ble skilt og faren ble gift for tredje gang. Anders vokste opp i Lund i Skåne i det sørlige Sverige med sin mor Brita Arborelius, som var bibliotekar. Han konverterte til Den katolske kirke i november 1969 i Elisabethsøstrenes kapell S:ta Elisabeth i Malmö, tyve år gammel. Han studerte moderne språk ved universitetet i Lund og tok magistergraden filosofie magister (fil. mag.), og ved siden av engelsk behersker han også tysk og spansk.

I 1971 trådte den unge konvertitten inn i den uskodde karmelittordenen (Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCD) i deres kloster i Norraby i Skåne. Som karmelittbror studerte han filosofi og teologi i Brugge/Bruges (ty: Brügge) i den belgiske provinsen Vest-Flandern og i karmelittordenens universitet Teresianum i Roma, hvor han tok en lisensiatgrad i teologi. Han avla sine evige klosterløfter den 8. desember 1977 i Brugge.

Prest: Han ble presteviet den 8. september 1979 i Malmö av biskop Hubertus Brandenburg (1923-2009) av Stockholm (1977-98). Dette var biskop Brandenburgs første prestevielse i bispedømmet Stockholm. Fra 1989 tilhørte han karmelittbrødrenes kommunitet i Norraby i Skåne.

Biskop: Han ble den 17. november 1998 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til ny biskop av Stockholm etter Hubertus Brandenburg, som gikk av for aldersgrensen, 75 år gammel. Arborelius ble den syvende katolske biskopen i Sverige etter reformasjonen, men den første som er født svensk. Han ble bispeviet den 29. desember 1998 i den katolske domkirken S:t Erik i Stockholm av biskop emeritus Hubertus Brandenburg, assistert av biskopene William Kenney CP (f. 1946), titularbiskop av Midica og hjelpebiskop i Stockholm (1987-2006), senere hjelpebiskop i Birmingham i England, og Alfons Nossol (f. 1932), biskop av Opole i Polen (1977-2009), med personlig tittel av erkebiskop fra 1999. Biskop Arborelius valgte som sitt bispemotto In Laudem Gloriae fra Efeserbrevet 1,6: «Til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt» (Vulgata: In laudem gloriæ gratiæ suæ in qua gratificavit nos in dilecto).

Biskop Arborelius var president for Den nordiske bispekonferansen fra 2005 til 2015, da biskop Czeslaw Kozon av København ble valgt til ny president for en periode på fire år. Biskop Arborelius ble samtidig valgt til ny visepresident.

Kardinal: Den 21. mai 2017 kunngjorde pave Frans overraskende at biskop Arborelius vil bli kreert til kardinal sammen med fire andre. Han blir dermed den første skandinaviske kardinal i historien. Johan Albert Vasa, sønn av kong Sigismund av Sverige (1592-99; d. 1632), ble riktignok utnevnt til kardinal i 1612 som biskop av Kraków, men til tross for sin svenske far var han selv fra Polen.

I Sverige regnes Arborelius som økumenisk åpen og menneskelig omgjengelig. I fjor høst mottok han pave Frans i Lund til felles reformasjonsjubileum for Det pavelige enhetsrådet og Det lutherske verdensforbund.

I konsistoriet den 28. juni 2017 ble han kreert til kardinalprest av titularsetet Santa Maria degli Angeli (e dei Martiri), som var blitt ledig etter at kardinal William Henry Keeler (1931-2017) døde i mars 2017.

Neste konklave: Han kan stemme ved et eventuelt pavevalg frem til sin åttiårsdag den 24. september 2029.

Kilder: katolskakyrkan.se, sv.wikipedia.org, svt.se, Kathpress - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. mars 2010 – Oppdatert: 21. mai 2017

av Webmaster publisert 26.03.2010, sist endret 28.06.2017 - 21:54