CHELI Giovanni (1918–2013)

Kardinalprest. Kurien, tidligere president for Det pavelige råd for den pastorale omsorg for migranter og reisende (1985–1998)

Født: Giovanni Cheli ble født fredag den 4. oktober 1918 i Torino i Piemonte i Nord-Italia. Han fikk sin utdannelse på seminaret i Asti og studerte videre på Det pavelige Lateranuniversitetet, hvor han tok doktorgraden i kirkerett og lisensiatgraden i teologi. Senere studerte han på Det pavelige kirkeakademiet i Roma - Vatikanets diplomatskole.

Prest: Han ble presteviet den 21. april 1942 i Asti, 23 år gammel. I Asti var han mellom 1942 og 1949 bispedømmets visekansler for Katolsk aksjon for unge menn og underviste på seminaret i Asti, hvor han også var generalprefekt for disiplin. Deretter studerte han videre og utførte pastoralt arbeid i Roma mellom 1949 og 1952.

I 1952 begynte han i Vatikanets diplomatiske tjeneste. Han ble attaché for nuntiaturet i Guatemala og underviste på det katolske universitetet Santa María i Guatemala By (1952–1955). Han ble utnevnt til monsignore den 2. mars 1953 (gjenutnevnt den 28. oktober 1958). Han ble førstesekretær på nuntiaturet i Spania og utførte pastoralt arbeid i Madrid (1955–1962). Han ble husprelat og pavelig æresprelat (en høyere monsignore-grad) den 1. mars 1965. Han arbeidet for Det pavelige råd for Kirkens offentlige anliggender mellom 1967 og 1973. Han ble utnevnt til Den hellige Stols permanente observatør ved FN den 25. juli 1973.

Biskop: Han ble den 8. september 1978 utnevnt til titularbiskop av Santa Giusta med personlig rang av erkebiskop og til apostolisk nuntius av pave Johannes Paul I (aug–sept 1978). Han ble konsekrert den 16. september 1978 i Vatikanet av kardinalstatssekretær Jean Villot, kardinalbiskop av Frascati, prefekt for Det pavelige råd for Kirkens offentlige anliggender og Kirkens camerlengo. Han ble utnevnt til pro-president for Den pavelige kommisjonen for pastoral omsorg for migranter og turisme den 18. september 1986. Kommisjonen endret navn til Det pavelige råd for pastoral omsorg for migranter og reisende den 28. juni 1988. Han ble utnevnt til president for rådet den 1. mars 1989.

Han deltok på den åttende ordinære bispesynoden i Vatikanet høsten 1990, bispesynoden for Europa høsten 1991, bispesynoden for Afrika våren 1994, den niende ordinære bispesynoden høsten 1994 og bispesynoden for Amerika høsten 1997.

Kardinal: Han ble den 21. februar 1998 kreert til kardinaldiakon av Santi Cosma e Damiano, nesten 80 år gammel. Han ble medlem av Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika, Det pavelige rådet "Cor Unum" og Den pavelige kommisjonen for interreligiøs dialog. Han gikk av som president for Det pavelige råd for pastoral omsorg for migranter og reisende den 15. juni 1998.

Da pave Johannes Paul II kreerte de nye kardinalene i februar 1998, sa han at han gikk ut over grensen på 120 stemmeberettigete kardinaler som var fastsatt av hans forgjenger Paul II, for å hedre tre italienske prelater som fortjente denne spesielle ære. Disse tre var foruten Cheli kardinalene Dino Monduzzi (f. 1922) og Francesco Colasuonno (f. 1925). Han mistet retten til å delta i neste konklave da han fylte 80 år den 4. oktober 1998. Han ble "forfremmet" til kardinalprest den 1. mars 2008, men beholdt sin titularkirke, som midlertidig (pro hac vite) ble "oppgradert" til et sete for en kardinalprest.

Død: Han døde natt til fredag den 8. februar 2013, 94 år gammel. Han var på det tidspunkt Kirkens femste eldste kardinal.

Kilder: Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, Kathpress - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. mars 2008

av Webmaster publisert 05.03.2008, sist endret 08.02.2013 - 16:23