COCCOPALMERIO Francesco (1938– )

nullKardinaldiakon, den romerske kurie. President emeritus for Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster (2007-18)

Født: Francesco Coccopalmerio ble født den 6. mars 1938 i San Giuliano Milanese i provinsen Milano i regionen Lombardia i Nord-Italia. Han begynte i 1957 på det erkebiskoppelige presteseminaret i Milano.

Prest: Han ble presteviet den 28. juni 1962 av erkebiskop Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini av Milano, den senere pave Paul VI (1963-78), og inkardinert i erkebispedømmet Milano. Han mottok en lisensiatgrad i teologi i 1963. Han har også doktorgrad i kirkerett fra Det pavelige universitetet Gregoriana og et diplom i moralteologi. I 1976 mottok han en doktorgrad i jus ved Università Cattolica del Sacro Cuore i Milano. Han hadde stillinger i erkebispedømmet Milano inntil 1994. Han var professor i kirkerett ved Teologisk fakultet i Nord-Italia fra 1966 til 1999. Siden 1981 har han vært professor ved fakultetet for kirkerett ved Gregoriana.

Biskop: Han ble den 8. april 1993 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til hjelpebiskop i Milano og titularbiskop av Coeliana. Han ble bispeviet den 22. mai 1993 av kardinal Carlo Maria Martini SJ, erkebiskop av Milano (1979-2002), assistert av biskop Attilio Nicora av Verona (1992-97) (senere kardinal) og hjelpebiskop Giovanni Giudici i Milano (1990-2003), senere biskop av Pavia. Han var en av den italienske bispekonferansens ledende talsmenn når det gjaldt juridiske spørsmål, økumenikk og interreligiøs dialog. Han ble i 2000 medlem av Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur, og i denne perioden var han den eneste hjelpebiskopen som var medlem – de andre var residerende biskoper.

Den 15. februar 2007 utnevnte pave Benedikt XVI ham til erkebiskop og president for Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster etter kardinal Julián Herranz Casado (Opus Dei), som gikk av for aldersgrensen, 77 år gammel. Samtidig ble hans titularsete Coeliana midlertidig (pro hac vice) oppgradert til et titularerkebispesete.

Coccopalmerio sies å ha spilt en rolle i opphevelsen av ekskommunikasjonene av lederne for prestebrorskapet St. Pius X (SSPX). Han ble den 23. desember 2010 utnevnt til medlem av Troslærekongregasjonen for en periode på fem år med mulighet for forlengelse. Skikken tilsier at at perioden blir forlenget til hans åttiårsdag.

I januar 2011 begynte hans pavelige råd å sirkulere et forslag til revisjoner av straffeseksjonen i kirkeretten, som regulerer forbrytelser og straff i Kirken, inkludert seksuelt misbruk begått av klerikere. Målet er å ha et endelig utkast klart for pave Benedikt XVI i slutten av 2012.

Kardinal: Den 6. januar 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI ville kreere erkebiskop Coccopalmerio til kardinal. Han sto som nummer seks på listen. I konsistoriet den 18. februar 2012 ble han kreert til kardinaldiakon og fikk som titularkirke San Giuseppe dei Falegnami. Den 21. april 2012 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Troslærekongregasjonen, Det øverste tribunal av den apostoliske Signatur og Rådet for kristen enhet for en periode av fem år.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Coccopalmerio stadfestet som medlem av Helligkåringskongregasjonen (19. desember).

Han fylte åtti år den 6. mars 2018, og mistet dermed stemmeretten i pavevalg. Den 7. april 2018 innvilget pave Frans hans avskjedssøknad av aldersgrunner, fem år og en måned etter at han i tråd med kirkeretten leverte inn avskjedssøknaden. Han ble erstattet av den italienske erkebiskop Filippo Iannone OCarm (60).

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org, it.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. februar 2007 - Oppdatert: 7, april 2018

av Webmaster publisert 18.02.2007, sist endret 07.04.2018 - 15:05