CONNELL Desmond (1926–2017)

CONNELL DesmondKardinalprest, erkebiskop emeritus av Dublin i Irland (1988–2004).

Født: 24. mars 1926 i Phibsboro i Dublin i Irland. Han fikk sin utdannelse ved St. Peter's National School i Phibsboro og Belvedere College i Dublin. Han gjennomførte sine prestestudier ved bispedømmets seminar Holy Cross College i Clonliffe.

Prest: Han ble presteviet den 19. mai 1951 av erkebiskop John Charles McQuaid. Han studerte videre ved University College Dublin og tok gradene Bachelor of Arts (B.A.) i 1946 og Master of Arts (M.A.) i 1947. Fra 1947 til 1951 studerte han teologi i Maynooth og tok bachelor-graden i teologi i 1950. Deretter studerte han ved universitetet i Louvain/Leuven i Belgia fra 1951 til 1953 og tok doktorgraden i filosofi. Fra 1953 arbeidet han ved Department of Metaphysics ved University College Dublin. Han ble utnevnt til professor i generell metafysikk i 1972 og valgt til dekanus for Fakultetet for filosofi og sosiologi i 1983 og gjenvalgt tre år senere. Han har skrevet om filosofiske og teologiske emner, og for sine publiserte arbeider ble han tildelt graden D.Litt. av The National University of Ireland i 1981. Han var medlem av de irske biskopenes teologikommisjon og bispedømmets økumeniske komité. Han ble utnevnt til monsignore av paven i 1984. Han tjenestegjorde som kapellan for tre kommuniteter av kontemplative søstre: Klarissene i Donnybrook (1953–55), karmelittene i Drumcondra (1955-66) og karmelittene i Blackrock fra 1966.

Biskop: Han ble utnevnt til erkebiskop av Dublin av pave Johannes Paul II den 21. januar 1988, og han ble bispeviet den 6. mars 1988. Hans bispemotto er «Secundum Verbum Tuum» (Etter ditt ord) (Luk 1,28), Marias velkjente svar på Guds kall ved Bebudelsen. Han er visepresident for den irske bispekonferansen, medlem av bispekommisjonen for doktrine og av teologikommisjonen, formann for bispekommisjonen for universitetene, medlem av bispekommisjonen om økumenikk, komitéen for europeiske saker og den tverrkirkelige komitéen. Han er medlem av Kongregasjonen for Troslæren og Kongregasjonen for Biskopene i Vatikanet og tidligere medlem av Det pavelige råd for den pastorale omsorg for migranter og reisende.

Kardinal: Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinalprest av San Silvestro in Capite av pave Johannes Paul II. Han er den tiende residerende erkebiskop fra et irsk bispedømme som mottar en rød biretta. Han er den tredje erkebiskop av Dublin som blir kardinal og den første siden kardinal Edward McCabe døde i 1885. De syv siste irske kardinalene har vært erkebiskoper av det irske primatsetet Armagh.

Hans utnevnelse kom overraskende, idet de fleste observatører trodde den røde hatten i henhold til tradisjonen skulle gå til erkebiskop Sean Brady av Armagh, Irlands kirkelige hovedstad, som ligger i Nord-Irland. Grunnen til det kan være at Nord-Irland allerede har en kardinal, Cahal Brendan Daly, erkebiskop emeritus av Armagh. Overraskende var også tildelingen av titularkirke, siden San Silvestro in Capite er den engelske nasjonalkirken i Roma og både kardinal John Carmel Heenan (1965-75) og kardinal Basil Hume (1976-99) hadde den som titularkirke.

Kardinal Connell ble den 15. mai 2001 utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Troslæren og Kongregasjonen for Biskoper og den 18. mai 2001 til medlem av Det pavelige råd for Legfolket. Han deltok på den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001.

Kardinal Connell fylte 75 år den 24. mars 2001 og i henhold til kirkeretten innleverte han da sin avskjedssøknad. Paven valgte imidlertid å beholde ham i embetet, men den 4. mai 2003 utnevnte han den irske Vatikan-diplomaten og erkebiskopen Diarmuid Martin til koadjutor-erkebiskop med etterfølgelsesrett. Den 26. april 2004 innvilget paven kardinalens avskjedssøknad, og erkebiskop Martin ble automatisk hans etterfølger som erkebiskop av Dublin. Han fylte 80 år den 24. mars 2006 og mistet dermed sin stemmerett ved pavevalg.

Død: Kardinal Connell døde den 21. februar 2017 etter lengre tids sykdom, nitti år gammel.

Kilder: Annuario Pontificio, Salvador Miranda, aciprensa.com, Archdiocese of Dublin - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden - Opprettet: 23. september 2006 – Oppdatert: 21. februar 2017

av Webmaster publisert 23.09.2006, sist endret 22.02.2017 - 00:42