Stanisław DZIWISZ (1939– )

nullKardinalprest, erkebiskop emeritus av Kraków i Polen (2005-16). Tidligere pave Johannes Paul IIs privatsekretær (1966–2005)

Født: Stanisław Dziwisz ble født den 27. april 1939 i Raba Wyzna i erkebispedømmet Kraków i Polen. Han var sønn av jernbanearbeideren Stanislaw Dziwisz og hans hustru Sofia Bielarczyk. Han fikk sin utdannelse på det klassiske gymnaset i Nowy Targ og tok eksamen artium i 1957. Deretter studerte han filosofi og teologi på presteseminaret i Kraków.

Prest: Han ble presteviet den 23. juni 1963 i katedralen i Kraków av Karol Wojtyla, titularbiskop av Ombi og kapittelvikar av Kraków. Mellom 1963 og 1965 var han kapellan i sognet Maków Podhalanski, og i 1966-67 studerte han ved det teologiske fakultet i Kraków og tok i 1967 lisensiatgraden i teologi.

I 1966 ble han privatsekretær for Karol Wojtyla, som den 13. januar 1964 var blitt utnevnt til erkebiskop av Kraków (kreert til kardinal den 28. juni 1967). Samtidig var Dziwisz professor i liturgi ved Det høyeste kateketiske institutt. Han var også redaktør for den offisielle avisen til den biskoppelige kurie, Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi. Han var også medlem av og sekretær for erkebispedømmets liturgiske kommisjon og medlem av presterådet. Han deltok i arbeidet til komiteen for Det hellige År 1974-75 og var medlem av generalkommisjonen for erkebispedømmesynoden i Kraków 1972-79 og for liturgikommisjonen. Han var også medredaktør for bispedømmets seremoniale og sognehåndboken.

Da Wojtyla i oktober 1978 ble valgt til pave med navnet Johannes Paul II (1978–2005), fulgte Stanisław Dziwisz ham til Roma som hans privatsekretær. Han tok i 1981 doktorgraden i teologi ved det pavelige teologiske fakultet i Kraków med tesen «Den hellige biskop Stanislavs kult i Kraków etter Tridentinerkonsilet».

Dziwisz ble i 1995 utnevnt til kannik ved katedralkapittelet i Lviv i Ukraina. Han ble i 1996 utnevnt til apostolisk protonotar de numero med tittelen Monsignore. Han ble i 1997 valgt til kannik ved katedralkapittelet i Kraków. Han skrev en bok om mordforsøket på pave Johannes Paul II i 1981: Ho toccato questo mistero (Lublin, 2001). Han har vært redaktør for bindene med pavelige tekster utgitt på polsk av Libreria Editrice Vaticana. Han var også visepresident for Johannes Paul II-stiftelsen. Den 13. mai 2001 ble han utnevnt til doktor honoris causa ved det katolske universitetet i Lublin.

Kardinal Dziwisz med pave Johannes Paul IIBiskop: Han ble den 7. februar 1998 utnevnt av pave Johannes Paul II til titularbiskop av San Leone og til assisterende prefekt for Det pavelige hus. Han ble bispeviet den 19. mars 1989 i Peterskirken av pave Johannes Paul II. Medkonsekratorer var kardinalene Angelo Sodano, statssekretær, og Franciszek Macharski, erkebiskop av Kraków. I samme seremoni bispeviet paven James Michael Harvey, prefekt for Det pavelige hus, og Piero Marini, pavelig seremonimester. Den 29. september 2003 ble de alle tre utnevnt til erkebiskoper.

Etter pave Johannes Paul IIs død ble Dziwisz den 3. juni 2005 utnevnt av pave Benedikt XVI til ny erkebiskop av Kraków etter kardinal Franciszek Macharski, som gikk av for aldersgrensen. Han var pavelig spesialutsending til feiringen av 25-årsjubileet for grunnleggelsen av fagforeningen Solidarnosc i Gdansk den 31. august 2005.

Kardinal: Den 22. februar 2006 kunngjorde pave Benedikt XVI utnevnelsen av sine første kardinaler, og Stanisław Dziwisz sto som nummer ti på listen. Den 24. mars 2006 ble han kreert til kardinalprest av Santa Maria del Popolo. Dziwisz hadde også vært nevnt som en mulig kandidat til den hemmelige kardinalen som Johannes Paul II utnevnte in pectore i 2003, men paven tok denne hemmeligheten med seg i graven.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 gikk kardinal Dziwisz ut av Utdanningskongregasjonen (30. november).

Den 8. desember 2016 innvilget pave Frans hans avskjedssøknad av aldersgrunner, 77 år gammel. Samtidig utnevnte paven erkebiskop Marek Jędraszewski (f. 1949) av Łódź (2012-16) til ny erkebiskop av Kraków.

Neste konklave: Kardinal Dziwisz fylte åtti år den 27. april 2019 og mistet dermed stemmeretten i pavevalg. Dette var også femårsdagen for helligkåringen av pave Johannes Paul II.

av Webmaster publisert 07.06.2008, sist endret 30.04.2019 - 16:05