ERDŐ Péter (1952- )

Kardinalprest, erkebiskop av Esztergom-Budapest (2002- )

Født: Péter Erdő ble født onsdag den 25. juni 1952 i Budapest i Ungarn. Han var den eldste av seks søsken i en familie av intellektuelle. Han gikk på gymnaset hos skolopianerne i Budapest. Han fikk sin utdannelse ved seminaret i Esztergom og sentralseminaret i Budapest. Han studerte videre ved det pavelige Lateranuniversitetet i Roma, hvor han tok doktorgrader i teologi og kirkerett.

Prest: Han ble presteviet den 18. juni 1975 i Budapest og inkardinert i erkebispedømmet Esztergom. Han var kapellan i sognet Dorog før han studerte videre i Roma (1977-80). Han var professor i teologi og kirkerett ved seminaret i Esztergom (1980-88) og gjesteprofessor ved fakultetet for kirkerett ved det pavelige universitetet Gregoriana i Roma i 1986. I 1988 ble han professor ved teologisk fakultet ved det katolske universitetet Péter Pázmány i Budapest, og i 1997 ble han dekanus for samme fakultet. Oppbyggingen av dette katolske universitetet er hans verk. I 1998 ble han rektor for universitetet Péter Pázmány. Han deltok på den andre bispesynoden for Europa i oktober 1999 som ekspert.

Biskop: Han ble den 5. november 1999 utnevnt til titularbiskop av Puppi og til hjelpebiskop av Székesféhérvár av pave Johannes Paul II. Han ble bispeviet den 6. januar 2000 i Vatikanet av pave Johannes Paul II. Han ble den 7. desember 2002 utnevnt til erkebiskop av Esztergom-Budapest og ungarsk primas. Han er den 82. erkebiskop av Esztergom og den første ungarske primas i nyere tid som snakker flytende italiensk, en betydelig fordel i forholdet til Roma. Doktrinært regnes han verken som progressiv eller konservativ, og han står bevegelsen Comunione e Liberazione nær.

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest i pave Johannes Paul IIs niende konsistorium den 21. oktober 2003, da han mottok den røde birettaen og titularkirken Santa Balbina. Han ble den 24. november 2003 utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Katolsk utdannelse og til Det pavelige råd for tolkning av lovtekster. Den 6. oktober 2006 ble han valgt til president for Rådet for europeiske bispekonferanser (CCEE) for en periode på fem år, og den 40. september 2011 ble han gjenvalgt for en  ny femårsperiode.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Erdő stadfestet som medlem av Utdanningskongregasjonen (30. november).

Neste konklave: Han fyller åtti år den 25. juni 2032.

Kilder: Salvador Miranda, Kathpress, CNS, NCR, vatican.va, catholic-pages.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden 

av Webmaster publisert 17.04.2005, sist endret 30.06.2019 - 18:36