EZZATI ANDRELLO Ricardo (1942– )

Kardinalprest. Erkebiskop emeritus av Santiago de Chile (2010–19).

Født: Ricardo Ezzati ble født den 7. januar 1942 i Campiglia Berici i Vicenza i regionen Veneto i Nord-Italia. Hans foreldre var Mario Ezzati og Asunta Andrello. Han gikk på den kommunale skolen i Campiglia dei Berici og fikk sin videregående utdannelse ved det salesianske kollegiet i Penango i provinsen Asti. Hele familien flyttet til Chile i 1959, og det var først da han tilføyde sin mors etternavn Andrello til farsnavnet i henhold til spansk skikk. Ricardo sluttet seg til salesianerne, som oftest kalles Salesiani di Don Bosco – SDB; «Salesianere av St. Johannes Don Bosco», men det offisielle navnet er Societas S. Francisci Salesii. Han trådte inn i novisiatet in Quilpué i Valparaíso, hvor han studerte filosofi og pedagogikk på det katolske universitetet. Den 31. januar 1961 avla han sine første løfter som salesianer.

Fra 1964 til 1966 underviste han ved Lyceum Camilo Ortúzar Montt i Santiago. Deretter studerte han teologi ved det pavelige salesianske universitetet i Roma, hvor han tok en lisensiatgrad. Han avla sine endelige løfter som salesianer den 30. desember 1966.

Prest: Han ble presteviet for salesianerordenen den 18. mars 1970. Etter sin prestevielse mottok han et lisensiat i religiøs utdannelse ved Institut de Pastoral Catéchetique i Strasbourg i Frankrike, og han ble professor i religion og filosofi ved Det katolske universitetet i Valparaíso. Som prest i den chilenske salesianske provinsen hadde han følgende stillinger: Direktør for ungdomssjelesorg på den salesianske skolen i Valdivia, direktør den salesianske kommuniteten i Concepción i Chile, medlem av provinsrådet for de chilenske salesianerne, fra 1978 direktør for det salesianske seminaret i Santiago de Chile og provinsialinspektør for salesianerne i Chile. Han har også vært lærer på fakultetet for teologi ved Det pavelige katolske universitetet i Chile og visepresident for Konferansen for ordensfolk i Chile. Han deltok på salesianernes generalkapitler i 1984 og 1990. I 1991 ble han utnevnt til funksjonær i Ordenskongregasjonen i Vatikanet.

Biskop: Han ble den 28. juni 1996 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978–2005) til biskop av Valdivia i Chile etter Alejandro Jiménez Lafeble. Han ble bispeviet den 8. september 1996 av kardinal Carlos Oviedo Cavada OdeM (1927–98), erkebiskop av Santiago de Chile (1990–98), assistert av Sergio Otoniel Contreras Navia, biskop av Temuco (1977–2001) og apostolisk administrator av Valdivia (1995–96), og erkebiskop Francisco Javier Errázuriz Ossa ISPSch, sekretær for Ordenskongregasjonen (1990-96), senere erkebiskop av Santiago (1998–2010) og kardinal. Han valgte som bispemotto Para evangelizar («Å evangelisere»).

I et uvanlig trekk (men ikke uten sidestykke) ble han den 10. juli 2001 utnevnt til titularbiskop av La Imperial og hjelpebiskop i det mye større erkebispedømmet Santiago de Chile. Den 24. april 2006 promulgerte president Michelle Bachelet etter anmodning fra nasjonalkongressen lov nr. 20.100, som tildelte Ezzati chilensk statsborgerskap ved spesielle nåde. Den samme presidenten utnevnte ham til presidentrådgiver for kvaliteten på utdannelsen. Den 27. desember 2006 ble han utnevnt av pave Benedikt XVI (2005–13) til erkebiskop av Concepción etter Antonio Moreno Casamitjana. Fra 2006 til 2010 var han storkansler for Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Han deltok på den femte generalkonferansen for biskopene i Latin-Amerika og Karibien (CELAM) i Aparecida i Brasil i 2007. Han hadde ulike oppgaver i CELAM, som medlem av Avdelingen for konsekrert liv og leder av Avdelingen for kultur og utdannelse. Han har også hatt ulike verv i den chilenske bispekonferansen. Han var medlem av Den pastorale kommisjonen, hvor han ledet avdelingen for utdannelse i to perioder. Han har også vært medlem av kommisjonen for seminarer, kommisjonen for kallsarbeid og felleskommisjonen mellom biskopene og generalsuperiorer. Siden 2007 har han vært medlem av konferansens faste komité.

I juni 2009 ble erkebiskop Ezzati utnevnt av pave Benedikt sammen med fire andre prelater til apostolisk visitator for Kristi Legionærer, etter avsløringene om dobbeltlivet og forbrytelsene til p. Marciel Maciel Degollado, ordenens grunnlegger og fortrolig til pave Johannes Paul II. Erkebiskop Ezzati foretok undersøkelser i Chile, Argentina, Colombia, Brasil og Venezuela, hvor Legionen har tyve hus, 122 prester og 122 seminarister.

Som erkebiskop av Concepción spilte Ezzati Andrello en sentral rolle i å få slutt på den 82 dager lange sultestreiken som 34 innsatte i Mapuche avsluttet den 1. oktober 2010. Den 19. november 2010 ble erkebiskop Ezzati Andrello valgt til president for den chilenske bispekonferansen for en periode på tre år.

Den 15. desember 2010 utnevnte pave Benedikt XVI ham til den tolvte metropolitterkebiskop av Santiago de Chile og dermed de facto primas av Chile. Han etterfulgte kardinal Errázuriz Ossa, som samtidig fikk innvilget sin avskjedssøknad av aldersgrunner, 77 år gammel. Erkebiskop Ezzati Andrello tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 15. januar 2011. Han mottok palliet av pave Benedikt i Roma den 29. juni 2011. Han overtok også embetet som storkansler for La Pontificia Universidad Católica de Chile (2011– ).

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble Ezzati nytt medlem av Utdanningskongregasjonen (30. november).

Kardinal: Den 12. januar 2014 offentliggjorde pave Frans at han ville kreere erkebiskop Ezzati til kardinal i konsistoriet den 22. februar 2014. Han sto som nummer tretten på listen over de nye kardinalene.

På grunn av den store misbruksskandalen som har blitt rullet opp i Chile, leverte kardinal Ezzati sin avskjedssøknad til pave Frans i mai 2018 sammen med resten av de chilenske biskopene. Den 23. mars 2019 innvilget paven hans avskjedssøknad, 77 år gammel og allerede to år over aldersgrensen for biskoper. Samtidig utnevnte han biskop Celestino Aos Braco OFMCap av Copiapó i Chile (73) til apostolisk administrator sede vacante et ad nutum Sanctæ Sedis («av tomt sete og inntil Den hellige stol bestemmer noe annet») av Santiago. Hans oppgave blir å administrere erkebispesetet inntil utnevnelsen av kardinal Ezzatis etterfølger.

Neste konklave: Han fylte åtti år den 7. januar 2022 og mistet dermed stemmeretten i pavevalg.

Kilder: en.wikipedia.org, es.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, iglesia.cl, catholicnewsagency.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. januar 2012 - Oppdatert: 23. mars 2019

av Per Einar Odden publisert 10.01.2012, sist endret 07.01.2022 - 14:38