FILONI Fernando (1946- )

Kardinalbiskop, den romerske kurie. Stormester for Ridderordenen av Den hellige grav i Jerusalem (2019- ); Prefekt emeritus for kongregasjonen for troens utbredelse (Propaganda Fide) (2011-19)

Født: Fernando Filoni ble født den 15. april 1946 i Manduria i erkebispedømmet og provinsen Taranto i regionen Puglia i Sør-Italia. Han tok doktorgrader i filosofi og kirkerett.

Prest: Han ble presteviet den 3. juli 1970 for bispedømmet Nardò av biskop Antonio Rosario Mennonna. Han trådte inn den 3. april 1981 i det pavelige diplomatis tjeneste, og tjenestegjorde i Sri Lanka (1982-83) og Iran (1983-85), deretter arbeidet han i Statssekretariatet (1985-89) før han tjenestegjorde ved nuntiaturene i Brasil (1989-92) og på Filippinene (1992-2001). Han snakker engelsk, spansk, fransk og portugisisk.

Biskop: Han ble den 17. januar 2001 utnevnt til apostolisk nuntius i Jordan og Irak og til titularerkebiskop av Volturnum av pave Johannes Paul II (1978-2005). Han ble bispeviet den 19. mars 2001 av pave Johannes Paul II, og medkonsekratorer var kardinalstatssekretær Angelo Sodano og kardinal Giovanni Battista Re. Han ble værende i Irak under hele den USA-ledete krigen mot Saddam Hussein. Han ble den 25. februar 2006 utnevnt til apostolisk nuntius til Filippinene av pave Benedikt XVI. Erkebiskop Filoni regnes som en av Den hellige Stols dyktigste diplomater.

Han ble den 9. juni 2007 utnevnt av pave Benedikt XVI til Sostituto (substitutt = avdelingsleder) for Statssekretariatets Første Seksjon, Seksjonen for alminnelige anliggender. Denne stillingen regnes som «nummer tre» i Vatikanet etter paven og statssekretæren. Han erstattet erkebiskop Leonardo Sandri, som samtidig ble utnevnt til ny prefekt for kongregasjonen for Østkirkene.

Hans plikter i statssekretariatet inkluderer organiseringen av den romerske kuriens aktiviteter og utnevnelser til embeter i kurien, behandling av pavelige dokumenter samt offentliggjøre offisielle uttalelser. Han oppbevarer også det pavelige segl og Fiskerens ring.

Den 10. mai 2011 utnevnte pave Benedikt XVI ham til ny prefekt for Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Misjonskongregasjonen, Propaganda Fide). Samtidig innvilget paven avskjedssøknaden fra den tidligere prefekten, kardinal Ivan Dias (75) fra Bombay i India, som har svekket helse på grunn av diabetes. Ny Sostituto ble erkebiskop Giovanni Angelo Becciu (62), pavelig nuntius på Cuba.

Kardinal: Den 6. januar 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI ville kreere ham til kardinal. Han sto som nummer en på listen. I konsistoriet den 18. februar 2012 ble han kreert til kardinaldiakon og fikk som titularkirke Nostra Signora di Coromoto in San Giovanni di Dio. Den 21. april 2012 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Troslærekongregasjonen, Kongregasjonen for Østkirkene og Kongregasjonen for katolsk utdannelse for en periode av fem år.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Filoni stadfestet som medlem av Utdanningskongregasjonen (30. november).

Den 26. juni 2018 økte pave Frans antall kardinalbiskoper fra de nåværende seks til ti. I tillegg til de seks kardinalbiskopene med titularseter fra de tradisjonelle syv «suburbikariske» bispedømmene innenfor en radius av seksti kilometer fra Roma, forfremmet paven kardinalene Pietro Parolin, Leonardo Sandri, Marc Ouellet og Fernando Filoni til kardinalbiskoper. De likestilles med de øvrige av denne rang, men de beholder sine titularkirker som kardinalbiskoper.

Den 8. desember 2019 kunngjorde Vatikanet at paven hadde utnevnt kardinal Filoni til ny stormester for Ridderordenen av Den hellige grav i Jerusalem.

Neste konklave: Han fyller åtti år den 15. april 2026.

Kilder: catholic-hierarchy.org, gcatholic.com, rcam.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. juni 2007 - Oppdatert: 8. desember 2019

av Webmaster publisert 28.06.2007, sist endret 08.12.2019 - 19:10