GÓMEZ José Horacio (Opus Dei) (1951- )


Erkebiskop av Los Angeles i USA (2011- )

Født: José Horacio Gómez ble født den 26. desember 1951 i Monterrey i Mexico. Hans foreldre var José H. Gómez og Esperanza Velasco og han har tre eldre søstre og en yngre søster. Han studerte ved det teknologiske institutt i Monterrey (Tecnológico de Monterrey) før han begynte på Det nasjonale universitetet (Universidad Nacional Autónoma de México) i Mexico By. Der tok han graden B.Sc. i bokføring og graden B.A. i filosofi i 1975. På universitetet sluttet han seg til Opus Dei, en katolsk organisasjon grunnlagt av den hellige Josemaría Escrivá (1902-75). Gómez forlot hjemlandet for å studere ved campusen i Roma for Opus Deis Universidad de Navarra, og han tok sin B.A. i teologi i 1978.

Prest: Han ble presteviet for prelaturet Opus Dei den 15. august 1978 i Mariahelligdommen Torreciudad i Spania av kardinal Franz König (1905-2004), erkebiskop av Wien (1956-85). Fra 1978 til 1980 var han ungdomsprest i Spania, og i 1980 tok han doktorgraden i teologi på universitetet i Navarras hovedcampus i Pamplona. Fra 1980 til 1987 var han lærer ved et kollegium og en høyskole i Mexico, og samtidig var han ansvarlig for ungdomssjelesorgen i dekanatet Fatima i erkebispedømmet Monterrey (1985-87). Han kom til USA og Texas i 1987, hvor han bodde frem til 1999 ved kirken Our Lady of Grace i San Antonio i Texas, hvor han var hjelpeprest i sognesjelesorgen. I denne perioden hjalp han også til i bispedømmet Galveston-Houston i Katy. Han ble amerikansk statsborger i 1995. I 1999 ble han vikar for Opus Dei i Texas. Fra 1991 var han regional representant i den amerikanske nasjonale sammenslutning for hispaniske prester (National Association of Hispanic Priests). Han ble foreningens president i 1995 og fra 1999 til 2001 tjente han som dens administrerende direktør.

I 2003 mottok han foreningens årlige utmerkelse, El Buen Pastor. Fra 1997 til 1998 tjente han som styrmedlem for The National Catholic Council of Hispanic Ministry, og i 1999 ble han valgt til deres skattmester. Fra 1998 til 2000 var han medlem av styringskomiteen for Encuentro 2000, en nasjonal feiring av Jubileumsåret 2000. Sammen med kardinal Norberto Rivera Carrera, erkebiskop av Mexico By, spilte han en nøkkelrolle i etableringen av det hispaniske seminaret Vår Frue av Guadalupe i Mexico By, som åpnet i august 2000. Han gikk også i spissen for etableringen av Centro San Juan Diego for Family and Pastoral Care, et sted for formasjon av lege ledere og en base for å sørge for en velkomsttjeneste for immigranter, i Denver i Colorado.

Biskop: Han ble den 23. januar 2001 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til hjelpebiskop i Denver i Colorado og titularbiskop av Belali. Han ble bispeviet den 26. mars 2001 av erkebiskop Charles J. Chaput OFMCap av Denver, assistert av biskopene Joseph Anthony Fiorenza av Galveston-Houston og Javier Echevarría Rodríguez, prelat for Opus Dei. Som bispemotto valgte han: Adeamus cum fiducia ad thronum gratiae («La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone») (Hebr 4,16). Han var det første regulære medlem av Opus Dei som ble bispeviet i USA, men som biskop er han ikke lenger medlem av organisasjonen, fordi han nå svarer for paven og ikke Opus Deis prelat slik de andre medlemmene gjør. Fra 2001 til 2003 var han rektor for katedralen The Immaculate Conception i Denver, og fra 2004 var han sogneprest for menigheten Mother of God i Denver, samtidig som han var moderator for den erkebiskoppelige kurien.

Den 29. desember 2004 utnevnte pave Johannes Paul II ham til erkebiskop av San Antonio etter Patrick Flores. I 2005 ble han av Time Magazine kåret til en av de 25 mest innflytelsesrike hispaniske i USA, og i 2007 var han på CNN’s liste over Notable Hispanics. I 2006introduserte erkebiskop Gómez offisielt The Catholic Community Foundation for Den katolske kirke i erkebispedømmet San Antonio. I 2007 sto han i spissen for å bringe sammen hispaniske ledere og katolske biskoper for å opprette The Catholic Association of Latino Leaders (CALL).

I løpet av sin tjeneste i San Antonio skaffet Gómez seg et ry som en ortodoks leder som gjorde om noen av de mer liberale initiativene i bispedømmet tatt av erkebiskop Patrick Flores, som hadde lagt vekt på sosial rettferdighet og spesielt immigrantenes rettigheter. Han oppløste kanselliets kommisjon for Rettferdighet og fred etter at medlemmene ga uttrykk for sin motstand mot et tillegg til statens grunnlov som forbød samkjønnede ekteskap. Under presidentvalgkampen i 2008 uttrykte han offentlig bekymring da St. Mary’s University, det eldste katolske universitetet i både Texas og hele den sørvestre regionen i USA, tillot den demokratiske kandidaten Hillary Rodham Clinton, kjent for sitt liberale abortsyn, å holde et kampanjearrangement på campus. Han ga også uttrykk for sin bekymring da et annet katolsk universitet, Our Lady of the Lake, tillot en høyt profilert nonne som noen hevder støtter prestevielse av kvinner, å være hovedtaler ved et arrangement. Han ønsket velkommen Summorum Pontificum, som ga større frihet til den tridentinske messen.

Han er medlem av Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika og av styret for The Catholic University of America. I den amerikanske bispekonferansen er han formann for underkomiteen for Kirken i Latin-Amerika, og i den egenskap ledet han en delegasjon av tre biskoper til Haiti for å bedømme situasjonen der etter jordskjelvet i 2010. Han er også valgt formann for komiteen om migrasjon, formann for ekspertgruppen for den spanskspråklige Bibelen og medlem av komiteen for doktrinen.

Kardinal Roger Michael Mahony, erkebiskop av Los Angeles (1985-2011), var fast bestemt på å trekke seg tilbake på sin 75-årsdag i 2011, så derfor ba han lenge i forveien pave Benedikt XVI om å utnevne en koadjutor-erkebiskop som automatisk kunne overta når han selv gikk av, for å sikre en ordnet overgang. Vanligvis pleier paven å avslå avskjedssøknadene fra erkebiskoper som også er kardinaler og be dem om å stå i tjenesten til de er 76-78 år gamle, men kardinal Mahony var meget tydelig på at 25 år som erkebiskop av Los Angeles var nok. Den 6. april 2010 utnevnte pave Benedikt den da 58-årige erkebiskop José Horacio Gómez av San Antonio i Texas til koadjutor-erkebiskop av Los Angeles. Den 27. februar 2011 fylte Mahony 75 år, og den 1. mars innvilget paven hans avskjedssøknad. Samtidig overtok Jose Horacio Gómez automatisk som ny erkebiskop. En overføringsseremoni ble arrangert allerede den 27. februar, på kardinal Mahonys fødselsdag.

Erkebispedømmet Los Angeles er det største katolske bispedømmet i USA, og Hispanics utgjør mer enn to tredjedeler av erkebispedømmets fem millioner katolikker. Gómez er den første hispaniske erkebiskop av Los Angeles og den høyest rangerte hispaniske biskop i landet. Gómez regnes som teologisk konservativ, men han betraktes også som «en medfødt megler, beundret for å forene rik og fattig og anglosaksiske og hispaniske katolikker». Han regnes som mer konservativ enn forgjengeren, kardinal Mahony, som var kjent for å være liberal. Men Mahony har sagt at disse merkelappene «konservativ» og «liberal» i virkeligheten er temmelig lite nyttige i Kirkens liv, og at det ville være galt for observatører å konkludere med at Gómez er en konservativ bare fordi han var en prest for Opus Dei. Folk som kjenner Gómez, sier at han er praktisk mer enn ideologisk, med en ekte evne til å lytte.

Kardinal: Det er i dag syv erkebispeseter i USA hvor erkebiskopen er så å si sikker på å bli kardinal: New York, Philadelphia, Washington, Boston, Chicago, Los Angeles og nå også Houston. Etter det siste konsistoriet er det bare de to som ble utnevnt i 2011, som ikke er kardinaler. Ved siden av erkebiskop Gómez gjelder det erkebiskop Charles Joseph Chaput av Philadelphia. Men ettersom kardinal Mahony har stemmerett ved pavevalg helt til den 27. februar 2016 og kardinal Justin Francis Rigali, emeritus av Philadelphia, helt til den 19. april 2015, kan det hende at de begge må vente noen år på den røde birettaen. Men en dag kommer Gómez til å bli USAs første hispaniske kardinal.

Kilder: en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. mars 2011

av Webmaster publisert 07.04.2010, sist endret 11.01.2012 - 17:10