GRECH Prosper, O.S.A. (1925-2019)

Kardinaldiakon, teolog og konsultor for Troskongregasjonen

Født: Prosper Grech ble født som Stanley den 24. desember 1925 i Vittoriosa (Birgu) på Malta. Han var sønn av Vincent Grech og Amelia Gatt. Han fikk sin første utdannelse på skolen Mater Boni Consilii i Paola og på St. Catherine’s i Sliema. Han fikk sin videregående utdannelse på Malta Lyceum. Han tjente som artillerist i University Home Guard under Andre verdenskrig.

I 1943 trådte han inn hos augustinereremittene (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA), som i 1969 endret navn til augustinerne (Ordo Sancti Augustini – OSA), i provinsen Malta og tok navnet Prosper. Han studerte filosofi ved St. Mark’s Priory i Rabat på Malta og teologi ved St. Monica’s College i Roma. Han avla sine løfter den 8. oktober 1944.

Prest: Han ble presteviet den 25. mars 1950 i Lateranbasilikaen i Roma. Han mottok en doktorgrad i teologi fra Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma i 1953, lisensiat i Bibelstudier fra Det pavelige Bibelinstituttet i Roma i 1954 og diplom i utdanningspsykologi fra universitetet i Fribourg i Sveits i 1951. Han gjennomførte forskning på semittiske språk ved Oxford University (1957-58) og ved Cambridge University (1958-59).

Han er medlem av Collegio Santa Monica i Roma, professor emeritus ved flere romerske universiteter og konsultor for Troskongregasjonen i Vatikanet. Han er medlem av Det pavelige patristiske institutt Augustinianum og Den pavelige Bibelkommisjonen. Han mottok den 13. desember 2011 hjemlandets høyeste dekorasjon, Den nasjonale fortjenesteorden av nest høyeste grad (companion), fra president George Abela av Malta i seremonier i presidentpalasset i anledning 37-årsjubileet for Malta som republikk.

Biskop: Den 6. januar 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI ville kreere p. Grech til kardinal. Han sto som nummer 21 på listen. Han tilhører den gruppen av eldre, fortjente teologer som i hvert konsistorium blir utnevnt til kardinaler etter at de har fylt åtti år. Slike teologkardinaler har vært kreert siden 1983, og frem til 2003 hadde alle søkt og fått dispensasjon fra plikten til å bli bispeviet før de mottok kardinalhatten. Etter det har de fleste valgt å bli bispeviet. P. Grech ble den 21. januar 2012 utnevnt til titularerkebiskop av San Leone. Han ble bispeviet den 8. february 2012 i St. John's co-cathedral i Valletta på Malta av erkebiskop Paul Cremona OP av Malta, assistert av kardinal-elekt Giuseppe Versaldi, erkebiskop-biskop emeritus av Alessandria og president for Prefekturet for den Hellige Stols økonomiske anliggender, og av Mario Grech, biskop av Gozo (ikke en slektning). Til stede var president George Abela av Malta, statsminister Lawrence Gonzi, leder for opposisjonen Joseph Muscat og en rekke augustinerprester med generalsuperior p. Robert F. Prevost OSA i spissen. Biskop Grechs bispemotto er In te Domine speravi. Den 10. februar vendte han tilbake til Roma.

Kardinal: I konsistoriet den 18. februar 2012 ble han kreert til kardinaldiakon og fikk som titularkirke Santa Maria Goretti. Han fylte åtti år allerede den 24. desember 2005 og har dermed aldri hatt stemmerett ved pavevalg.

Død: Kardinal Grech døde plutselig om ettermiddagen den 30. desember 2019 i Roma, bare få dager etter at han feiret sin 94-årsdag på julaften.

Kilder: Miranda, de.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 8. januar 2012 - Oppdatert: 31. desember 2019

av Per Einar Odden publisert 08.01.2012, sist endret 01.01.2020 - 13:07