HICKEY James Aloysius (1920-2004)


HICKEY James AloysiusKardinal. Tidligere erkebiskop av Washington (1980-2000).

Født: James Aloysius Hickey ble født mandag den 11. oktober 1920 i Midland i bispedømmet Saginaw i staten Michigan i USA. Han fikk sin utdannelse i Midland og Grand Rapids og på seminaret Sacred Heart College i Detroit. Deretter studerte han i Washington DC, først ved Theological College og deretter ved The Catholic University of America.

Prest: Han ble den 15. juni 1946 presteviet for bispedømmet Saginaw i St. Mary's Cathedral i Saginaw. Deretter utførte han pastoralt arbeid i bispedømmet Saginaw som kapellan i St. Joseph's (1946-47). Deretter reiste han til Roma for videre studier (1947-51), først ved Det pavelige Lateranuniversitetet, hvor han tok doktorgraden i kirkerett i 1950, og deretter ved Det pavelige universitetet Angelicum, hvor han tok doktorgraden i moralteologi i 1951.

Deretter vendte han tilbake til Saginaw, hvor han utførte pastoralt arbeid og var sekretær for biskop Stephen S. Woznicki av Saginaw (1951-60). Han grunnla seminaret St. Paul, hvor han selv ble rektor, og han deltok på Det annet Vatikankonsil (1962-65) som ekspert (peritus). Han ble utnevnt til monsignore den 31. oktober 1963.

Biskop: Han ble den 18. februar 1967 utnevnt til titularbiskop av Taraqua og hjelpebiskop av Saginaw av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 14. april 1967 i Saginaw av kardinal John Francis Dearden, erkebiskop av Detroit. Han var rektor for North American College i Roma fra mars 1969 til juni 1974. Han ble utnevnt til biskop av Cleveland den 31. mai 1974 og utnevnt til erkebiskop av Washington den 17. juni 1980 av pave Johannes Paul II. Han ble innsatt ved The National Shrine of the Immaculate Conception den 5. august 1980. Hans motto er Veritatem in caritate - "Sannheten i kjærlighet".

Kardinal: Han ble den 28. juni 1988 kreert til kardinalprest av Santa Maria Madre del Redentore a Tor Bella Monaca av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Helligkåringskongregasjonen, Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og selskaper for apostolisk liv, Kongregasjonen for katolsk utdannelse, Kleruskongregasjonen og Det pavelige råd for familien. Han deltok på den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990, var medlem av generalsekretariatet (1990-94), deltok på den niende ordinære bispesynoden høsten 1994. Han var pavens spesialutsending til seremonien for 150-årsfeiringen av opprettelsen av bispedømmet Cleveland i USA i august 1997. Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997. Han gikk av som erkebiskop av Washington den 21. november 2000, i en alder av 80 år.

Neste konklave: Han mistet retten til å delta i neste konklave da han fylte 80 år den 11. oktober 2000. Som nordamerikaner ville han uansett ikke komme i betraktning som pavekandidat, og hvis han hadde fått stemme, ville han foretrukket en konservativ kandidat.

Kardinal Hickey døde 24. oktober 2004, 84 år gammel, på et pleiehjem i Washington, etter lengre tids sykdom.

av Webmaster publisert 26.10.2004, sist endret 26.10.2004 - 16:16