LEVADA William Joseph (1936-2019)

nullKardinalprest, Den romerske kurie. Prefekt emeritus for Kongregasjonen for Troslæren (2005–2012).

Født: William Joseph Levada ble født den 15. juni 1936 i Long Beach i erkebispedømmet Los Angeles i delstaten California i USA. Hans familie er av portugisisk opprinnelse. Hans foreldre var Joseph Levada Jr. og Lorraine Nunez Levada, begge fra Concord i området San Francisco Bay. Han ble døpt i kirken Holy Innocents i Long Beach. Han har en eldre søster, Dolores Levada Sartain.

Han gikk fra 1942 til 1947 på St. Anthony Elementary School i Long Beach. Deretter bodde familien i tre år i Texas, hvor hans far var midlertidig forflyttet av sin arbeidsgiver, Shell Chemical Corporation, og han tok i 1950 eksamen på St. Mary Elementary School i Houston. I juni 1954 gikk han ut fra St. Anthony High School i Long Beach.

Deretter begynte han på erkebispedømmet Los Angeles' seminar Our Lady Queen of Angels Seminary i San Fernando. Etter to år ble han overflyttet til St. John's Seminary College i Camarillo i Ventura County i erkebispedømmet Los Angeles, hvor han fullførte filosofiutdannelsen og tok graden Bachelor of Arts. I 1958 ble han sendt til Roma for å ta sin teologiutdannelse ved North American College. Han studerte fra 1958 til 1962 ved det pavelige universitetet Gregoriana, hvor han i juli 1962 tok lisensiatgraden i teologi. Han snakket engelsk, spansk, italiensk og portugisisk.

Prest: Han ble presteviet den 20. desember 1961 i Peterskirken i Roma, 25 år gammel, av Martin John O'Connor, titularerkebiskop av Laodicea, rektor for North American College og president for Den pavelige kommisjonen for kinematografi, radio og fjernsyn. De neste fem årene arbeidet han i i to menigheter i erkebispedømmet Los Angeles, St. Louis of France i La Puente (1962-63) og St. Monica i Santa Monica (1963-67). Samtidig underviste han deltid på St. Monica High School og arbeidet som kapellan på Santa Monica College.

Høsten 1967 vendte han tilbake til Roma og fullførte i juni 1971 sin doktorgrad i teologi ved det pavelige universitet Gregoriana med karakteren magna cum laude. Hans avhandling hadde tittelen Infallible Church Magisterium and the Natural Law. Deretter underviste han fra 1970 til 1976 ved St. John's Seminary College i Camarillo. I denne perioden var han også den første direktøren for Den kontinuerlige utdannelsen av presteskapet i erkebispedømmet (1973-76). Fra 1975 til 1976 var han president for Prestesenatet i Los Angeles.

I 1976 ble han hentet til kurien i Roma, hvor han arbeidet som saksbehandler i Troslærekongregasjonen under prefekt Joseph Ratzinger i seks år frem til 1982. I denne perioden fortsatte han å undervise deltid i teologi ved det pavelige universitetet Gregoriana. Den 15. mai 1980 ble han utnevnt til pavelig æresprelat med tittelen Monsignore. I 1982 ble han utnevnt til direktør for Den californiske bispekonferansen i Sacramento.

Biskop: Han ble den 25. mars 1983 utnevnt av pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Capri og hjelpebiskop i Los Angeles. Han ble bispeviet den 12. mai 1983 i katedralen St. Vibiana's av kardinal Timothy Manning, erkebiskop av Los Angeles. Medkonsekratorer var biskopene John James Ward og Juan Alfredo Arzube, hjelpebiskoper i Los Angeles. I samme seremoni ble også Donald William Montrose viet til hjelpebiskop i Los Angeles. Han vendte i 1984 tilbake fra Sacramento til erkebispedømmet Los Angeles. Der var han frem til 1986 biskoppelig vikar for Santa Barbara-området før han ble utnevnt til kansler og moderator for kurien.

Han ble den 1. juni 1986 utnevnt til den åttende erkebiskop av Portland i delstaten Oregon. Fra 1986 til 1993 var han som eneste amerikanske biskop medlem av redaksjonskomiteen i Vatikanets kommisjon for Den katolske kirkes katekisme.

Han ble den 17. august 1995 utnevnt til koadjutor-erkebiskop av San Francisco, og den 27. desember 1995 overtok han som erkebiskop av San Francisco. Han deltok på spesialsynoden for Amerika i Vatikanet i november/desember 1997 og ble utnevnt til medlem av det postsynodale rådet. Han var fra juli 1999 til mai 2000 apostolisk administrator av bispedømmet Santa Rosa. For å oppnå fritak fra byens nylig vedtatte partnerskapslov truet han i januar 1997 med å saksøke San Francisco for å krenke trosfriheten til katolske veldedige organisasjoner. I 2000 ble han utnevnt til medpresident for den anglikansk-katolske dialogkommisjonen i USA. I november 2000 ble han utnevnt til medlem av Troslærekongregasjonen i Vatikanet. I 2003 ble han valgt til formann for den amerikanske bispekonferansens komité for Troslæren.

Han ble den 13. mai 2005 utnevnt til prefekt for Kongregasjonen for Troslæren av pave Benedikt XVI, som selv hadde denne stillingen før han ble valgt til pave. Han ble den 24. august 2005 utnevnt til medlem av Kongregasjonen for Biskoper og deltok på den 11. ordinære bispesynoden i Vatikanet i august 2005.

Kardinal: Den 22. februar 2006 kunngjorde pave Benedikt XVI utnevnelsen av sine første kardinaler, og William Levada sto som nummer en på listen. Den 24. mars 2006 ble han kreert til kardinaldiakon av Santa Maria in Domnica. Han mottok den 24. mai 2006 Malteserordenens Storkors.

Den 2. juli 2012 innvilget pave Benedikt XVI hans avskjedssøknad, ti dager etter at han hadde fylt 76 år. Han hadde da helseproblemer og ble beskrevet som «trett av embetet» (amtsmüde). Til hans etterfølger utnevnte paven sin landsmann, biskop Gerhard Ludwig Müller av Regensburg (64). Etter sin pensjonering flyttet han tilbake til USA.

Han fylte åtti år den 15. juni 2016 og mistet dermed stemmeretten ved pavevalg. Noen dager senere ble han den 20. juni 2016 «forfremmet» fra kardinaldiakon til kardinalprest etter å ha vært diakon i ti år. Samtidig ble hans hans diakonatkirke Santa Maria in Domnica opphøyet midlertidig (pro hac vice) til titularkirke for en kardinalprest.

Død: Kardinal Levada døde den 26. september 2019 i Roma, 83 år gammel.

Kilder: Annuario Pontificio, Miranda, sfgate.com, archdpdx.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. november 2006 - Oppdatert: 26. september 2019

av Webmaster publisert 05.11.2006, sist endret 27.09.2019 - 15:16