LÓPEZ QUINTANA Pedro


Apostolisk nuntius, tilknyttet den romerske kurie. Født i Barbastro i Spania den 27. juli 1953. Presteviet den 15. juni 1980, inkardinert i erkebispedømmet Santiago de Compostela. Trådte inn i det pavelige diplomatis tjeneste den 1. februar 1984, postert i Madagaskar, Filippinene, India og deretter i Statssekreteriatets seksjon for alminnelige anliggender. Utnevnt til assessor i Statssekreteriatets seksjon for alminnelige anliggender den 7. februar 1998. Fratrådte denne post den 12. desember 2002, da han ble utnevnt til titularerkebiskop av Agripolis og til apostolisk nuntius. Utnevnt til apostolisk nuntius i India og Nepal den 8. februar 2002.

av Webmaster publisert 10.02.2003, sist endret 10.02.2003 - 14:03